NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT GỖ THAM GIA HOẠT ĐỘNG NÂNG CẤP THEO CHU KỲ

Theo từng chu kỳ nhà xưởng sẽ tiến hành dọn dẹp, cải tạo, nâng cấp để cải thiện môi trường làm việc, nâng cao năng suất