Trung Thu Cho Em 2023

“S t thin không ch đơn thun là giúp đỡ người nghèo khó, mà còn là vic lan ta s yêu thương và to nên s gn kết gia mi người.”

Đến hn li lên, các dp tết thiếu nhi, trung thu và tết c truyn, Công ty c phn đầu tư phát trin Nam An – NAM GROUP chúng tôi li hướng v các em nh ti trung tâm nuôi dưỡng tr khuyết tt ti huyn Chương M vi mc tiêu chia s – h tr – giúp đỡ các em nh có nhng hoàn cnh khó khăn.

S s chia luôn mang li nhiu điu k diu cho cuc sng. Dù trong bt k hoàn cnh nào, chúng ta cũng đều có th chia s và quan tâm đến người khác. Hãy nh rng, khi vui v và hnh phúc thì ít nhiu bn cũng đã to ra được nhng tác động tích cc đến nhng người xung quanh.

Khi chúng ta có s chia s và quan tâm ln nhau thì c người trao ln người nhn đều có được nhng tng phm quý giá nht ca cuc đời. S chia s này góp phn làm cho nhân cách mi cá nhân tr nên hoàn thin hơn. Nhng hành động cao c s đọng mãi nơi ký c tt đẹp ca bn bè, gia đình và xã hi, còn nim đau s vơi dn đi vi các em.

Ti đây nhng mnh đời ca các em nh không được may mn nhưng bng c tm chân tình,  chúng tôi luôn luôn đồng hành cùng các em nh t ngày hôm qua – hôm nay và c ngày mai na. đây, có rt nhiu em nh có nhng hoàn cnh đặc bit nhưng bng mi s quan tâm, chăm sóc ca các thy cô ti các em, dy các em hc, cho các em ăn, chăm lo cho các em tng ba ăn, gic ng, to nên mt gia đình cho các em để các em không b b li. Công ty c phn đầu tư phát trin Nam An – NAM GROUP chúng tôi đã và đang n lc đồng hành cùng các em và thy cô để có th lo cho các em được nhng điu tt nht, nâng cao tinh thn “Lá lành đùm lá rách” và cũng là mt phn động lc để chúng tôi ngày càng c gng phát trin hơn na.

Dưới dây là mt s hot động và nhng món quà nh mà chúng tôi gi ti thy cô và các em nh:

Trao quà cho các em nhỏ.

N cười ca các em nh khi nhn được quà

Cùng hc giao tiếp vi các em nh b khiếm thính

Món quà giúp các em gii trí sau gi hc